Kaminer och dekoreldar från Skillfactory


Kaminer och dekoreldar i elegant design av svensk kvalitet från Skillfactory


Vi har ett urval av kaminer hos oss för dig att komma och titta på. 

Beställning av spisar sker lättast hos oss på Kärngatan 2, Tomelilla.
Varmt välkommen!

Spisen eldas med biobränsle som finns att beställa till, så dessa kaminer behöver ingen skorsten. När biobränslet eldas bildas koldioxid och vattenånga som inte gör någon
skada på varken oss människor eller miljön. Beroende på brännartyp har spisarna en värmeeffekt på upp till 1.65kW/h, vilket gör dem till ett perfekt komplement
till rummets vanliga uppvärmning.

Du kan i stort sett placera spisen överallt då den varken behöver skorsten eller installation. Det du däremot ska tänka på är att spisens utsida blir väldigt varm vid eldning.
Spisen får ej övertäckas, inte heller placeras nära gardiner, möbler och liknande.

För att få igång spisen börjar du med att fylla på behållaren med bränsle, men inte mer än 1 cm till behållarens övre kant. För att tända spisen bör du använda dig av en lång braständare och med brännarens skjutbara lock kan du justera lågan.
Vänta minst 15 minuter innan du fyller på nytt bränsle och fyll aldrig på under tiden det brinner.
För att släcka spisen använder du skjutlocket. När du drar igen skjutlocket släcks spisen, använd aldrig vatten för att släcka elden.
Lämna aldrig kaminen utan uppsikt när du eldar.

1 liter biobränsle brinner i ungefär 4 timmar, men på flertalet modeller finns det en längre bränntid.

Att elda i en av Skillfactorys spisar kostar inte mycket mer än att elda i en vanlig öppen kamin.
Förbrukningskostnaden för en timmes eldning uppgår till ungefär 10 kronor beroende på lågans storlek.
Spisarna tillverkas i Hillerstorp vilket gör dem helt svensktillverkade.
SkillFactory lämnar 1 års garanti på sina spisar.


© Copyright PP Renovering & Bygg